Odjehlovací nástroj Orbitool

Jednoduché řešení při odstraňování ostřin v otvorech

Članek: 2013

Orbitool na odjehlení otvorů

Tento nástroj dokáže spolehlivě odjehlit v krátkém časovém cyklu otřepy v hlavním otvoru, kde je jeden, nebo více protínajících se otvorů s přerušovaným řezem. Jedná se většinou o odjehlení v otvorech v těžce přístupnývh místech, kde běžné nástroje k tomuto účelu nelze použít.

Velkou výhodou tohoto nástroje je jeho variabilita. Odjehlení s tímto nástrojem může probíhat jak strojně, tak i ručně např. v elektr. přímých bruskách a to už u otvorů od 2.0 mm.

Zobrazit detail →
2013